Overføring av referanser fra AMED

Det finnes minst to alternativer for å overføre referanser fra AMED – Allied and Complementary Medisine Database til EndNote. Hvilken av de man velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.


Søk via EndNote

Man kan søke i AMED via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater etc. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode 
 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen  på  verktøy-raden)
 • Velg AMED (OvidSP) – UiB
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter AMED (OvidSP) – UiB under Online Search-gruppene.
 • Når man skal overføre referanser fra den AMED til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library .
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Direkte overføring av referanser fra AMED

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i AMED
 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export

 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote