Overføring av referanser fra ACM Digital Library

Det er mulig å søke frem referanser i ACM Digital Library for deretter å overføre de til EndNote.

Fremgangsmåte:

I ACM Digital Library

  • Søk frem og vis en aktuell referanse(r)
  • Klikk på EndNote som eksportformat

  • Lagre filen (dersom dette ikke skjer automatisk)

EndNote

 • Velg Import… fra File-menyen
 • Velg File
 • Velg rett filnavn/-plassering under Import File
 • Velg EndNote Import under 
 • Import Option
  (hentes fra «Other Filters …» om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)

Det er en god vane å sjekke at opplysningene i de importerte referansene havner i riktig felt