Om stilen («About this Style»)

Første delen av stildefinisjonen går på å beskrive stilen man tar for seg slik at det blir lett å finne rett stil på et senere tidspunkt.

Om stilen

De ulike feltene er:

File Name: Navnet på stilen, dvs. filnavnet du har gitt den
Full Name: Her er det mulig å gi stilen et litt lenger, og kanskje mer forklarende navn
Based on: Her bør en skrive hvilken stil man tok utgangspunkt i dersom man har endret en av de som fulgte med programmet
Category: Man kan velge å gruppere stilene slik at det blir lettere å finne frem
Publisher: Her kan du angi hvilken utgiver (eller andre) som er ansvarlig for stilen
URL: Kan brukes til foreksempel å legge inn nettadressen definisjonen av stilen
Created: Angir når stilen ble opprettet
Last modified: Angir når stilen sist ble oppdatert
Comments and limitations: Her kan man f.eks. legge inn en oversikt over hvilke endringer man har gjort i forhold til utgangspunktet