Nummerering av siteringer («Numbering»)

Denne underkategorien av Citations har kun interesse dersom du benytter en såkalt nummerert stil.

Nummerering av siteringer

De ulike alternativene er:

All References Her markerer du for å få fortløpende siteringer presentert som et spenn (1-3) i stedet for som enkeltnummer (1, 2, 3)
Grouped References Kryss av her dersom du vil ha alle verk som siteres på én gang med et felles nummer. Angi deretter hvilket skilletegn/-ord som skal være mellom de. Merk at ønskede mellomrom må angis selv om dette kan være vanskelig å se i denne dialogboksen
Use letters to separate grouped references Kryss av for denne om det er ønskelig at hver enkelt referanse i en samling skal angis med egen bokstav.
Det finnes et undervalg hvor man bestemmer om bokstavene skal være små («Lowercase») eller store («Uppercase»).
In-text Her angis hvilket format nummereringen skal ha.
Velg én av de fire alternativene fra listen.
Bibliography «Precede by» og/eller «Follow by» fylles ut dersom du vil ha noen tegn stående før/etter bokstavene i selve litteraturlisten.