Når jeg søker i en ekstern base via EndNote blir alle treffene overført til mitt EndNote-bibliotek uten at jeg har bedt om det. Kan jeg unngå dette?

Løsning:

Overføringen skjer fordi man står i såkalt Integrated modus.
Bytt til Online Search Mode, og problemet skal forsvinne.

Se mer om du ulike modi under beskrivelsen av Verktøyknapper for EndNote-bibliotek
(Det er de tre første knappene som er aktuelle.)

 = Local Library Mode      = Online Search Mode  = Integrated

Det kan også være nyttig å sjekke veiledningen for Søk via EndNote