Mal for sitering («Citation – Template»)

Under kategorien Citations er det fem underkategorier hvor du kan definere hvordan referansen skal siteres i den fortløpende teksten.

Den første av disse er Templates som utgjør malen for hvordan siteringen skal se ut. Du kan legge tilfelt ved hjelp av knappen Insert Field i tillegg til at det er mulig å sette inn tegn og tekst etter eget ønske.
Se mer om formatering av maler på egen side.

Du kan definere to ulike siteringsformater; et for vanlig sitering (Citation) og et for sitering med forfatternavn utenfor parentes (Citation – Author (Year)).
[Se mer om alternativ for å sette inn referanser i Word]

Mal for sitering

De ulike alternativene er:

Insert Field Denne knappen gir adgang til alle feltene i EndNote. Du kan også skrive feltnavnet inn rett fra tastaturet, men dette anbefales ikke på grunn av faren for feilstaving
Multiple citation separator: Her angir du hvilke(t) tegn som brukes for å skille flere siteringer som står sammen. Merk at evt. mellomrom også må skrives selv om det kan være vanskelig å se de i dette skjermbildet
Year Format
Markering i denne ruten forteller programmet at du vil benytte kun to siffer for å angi hele årstallet