Mal for fotnoter («Templates»)

Underkategoriene i Footnotes inneholder de aller fleste alternativer og valg som påvirker hvordan siteringer i fotnoter skal fremstå. Det første av disse – maler («Templates«) angir hvilke felt som skal være med, og hvordan disse skal formateres. Det er også anledning til å legge til ren tekst eller annen tegnsetting i tillegg til å sette inn innhold fra feltene som utgjør referansene i EndNote-biblioteket.

Først tar man stilling til hva slags formatering man vil bruke (samme som siteringer, samme som i litteraturlisten/bibliografien eller en egen formatering for fotnoter.

Same as bibliography Som i bibliografien/litteraturlisten
Same as citations Som for siteringer
Using footnote format Bruke egen stil for fotnoter

Deretter velger man hvorvidt referansene skal være med i bibliografien/litteraturisten i tillegg til å ligge i fotnoten.

Så velger man hva slags tegnsetting man vil ha mellom flere referanser som siteres sammen.

Dernest har man mulighet for å angi en egen mal for kortformen av siteringen. Denne benyttes for alle siteringer utenom den første.

Til slutt i dialogboksen kan man definere en egen fotnote-stil med ulike felt og formatering for de aktuelle referasetypene. (Dette er naturligvis kun tilgjengelig dersom man har valgt å benytte en egen stil for fotnoter.)

Se ellers egen side om hvordan man bygger opp en mal.