Konvertere siteringene i et Word-dokument

Dersom man bytter fra Reference Manager til EndNote mens man arbeider med et dokument, må man også huske å konvertere siteringene i dokumentet fra å være Reference Manager-siteringer til å bli EndNote-siteringer.

Åpne det aktuelle dokumentet i Word med det tilhørende biblioteket åpent i EndNote-programmet i «bakgrunnen». Det er ikke nødvendig å ha Reference Manager-basen tilgjengelig når man koverterer siteringene i Word-dokumentet.

Velg Convert Citations and Bibliography under kategorien Bibliography i EndNote-verktøymenyen til Word. Velg deretter Convert Reference Manager Citations to EndNote (se under).

Word-programmet vil nå søke etter de innsatte referansene i EndNote-biblioteket som er åpent i bakgrunnen. Dersom både førsteforfatterens etternavn, årstall og referansenummer stemmer, vil siteringene formateres automatisk i henhold til valgt stil. Dersom minst én av disse kriteriene ikke er innfridd, vil man få opp en dialogboks for å velge hvilken referanse som skal settes inn.
Dokumentet er ferdig konvertert til EndNote-koder når hele alle siteringene er funnet på denne måten.