Konvertere Reference Manager-basen til et EndNote-bibliotek

Merk at konverteringen ikke endrer noe i den originale Reference Manager-basen. Det er således ingen fare for å miste data når man går fra Reference Manager til EndNote. Man har alltid den originale basen å vende tilbake til om det av en eller annen grunn skulle være behov for det.

Det finner ulike måter å konvertere en Reference Manager-base på, men det enkleste vil være å åpne Reference Manager-basen i EndNote-programmet

Velg Open fra File-menyen

Velg deretter Open Library og bla deg frem til Reference Manager-basen
Husk å endre filtypen til Reference Manager Databases (*.rmd)

Klikk Open-knappen

Det vil da dukke opp en dialogboks hvor man enten kan velge å utføre en standard konvertering fra en Reference Manager-base til et EndNote-bibliotek (Convert), eller om man først vil sjekke/definere hvor innholdet fra feltene fra Reference Manager-basen som skal havne i EndNote-biblioteket (Customize).

Under Customize får man altså anledning til å se i detalj hvor innholdet fra de ulike feltene i Reference Manager-basen havner i det nye EndNote-biblioteket. I øverste delen av dialogboksen velger hvilken referansetype fra Reference Manager som skal korrespondere med EndNote som sine referansetyper, og i den nederste halvdelen kan man bestemme hvilke felt innenfor de ulike referansetypene som skal overføres til EndNote sine felt.

I det viste eksempelet over er oppsettet endret slik at innholdet i feltet User Def 1 for tidsskriftartikler i Reference Manager-basen havner i feltet Custom 1 for tidsskriftartikler i EndNote-biblioteket i stedet for Notes-feltet som er standard oppsett.