Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på såkalte makroer som må være på plass og aktivert.
Fremgangsmåten er avhengig av hvilken Word-versjon du benytter.

Fremgangsmåte for automatisk konfigurering for Word på Windows:

 • Avslutt både EndNote og Word
 • Start Kontrollpanel / Control Panel
 • Velg Programmer / Programs
 • Finn EndNote 20 (eventuelt en tidligere versjon), og velg Repair
 • Deretter vil programmet sjekke alle tillegg og ekstrafiler og gir beskjed om forløpet
 • Klikk til slutt Finish, og prosedyren er ferdig

Fremgangsmåte for automatisk konfigurering for Word på Mac:

 • Avslutt Word og andre Office-programmer
 • I EndNote-programmet velger du Customizer fra EndNote 20-menyen
 • Sørg for at det er krysset av for Cite While You Write, og klikk Next
 • Skriv inn brukernavn og passord for tilgang til maskinen dersom du blir spurt om dette
 • Klikk på Done-knappen for å avslutte veiviseren
 • Start Word på nytt for å sjekke at EndNote 20-menyen er på plass og fungerer etter hensikten