Inndelinger («Sections»)

Her bestemmer du om det skal være litteraturliste etter hver inndeling (kapitler ol), og/eller om du vil ha en fullstendig litteraturliste på slutten av dokumentet (eller et annet sted for den saks skyld).

Merk at denne funksjonaliteten bare virker I Word. Dersom stilen brukes sammen med OpenOffice.org Writer, RTF-filer eller tidligere versjoner av EndNote, vil valgene i denne kategorien ignoreres.

Inndelinger

De ulike alternativene er:

Create a complete bibliography at the end of the document Dette tilsvarer den tradisjonelle  formateringen med en samlet referanseliste på slutten av dokumentet
Create a bibliography for each section
Dette valget gir en litteraturliste etter hver inndeling
Continue numbering, or apply settings for disambiguation and repeted citations across sections
Her kan du krysse av for å oppnå entydighet i referansene på tvers av inndelingene når du benytter en nummerert stil.
Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document
Kombinasjon av valgene over.
Entydighet i nummereringen på tvers av inndelingene kommer automatisk ettersom det skal være en samleliste på slutten dokumentet