Hvordan får jeg EndNote til å forstå at institusjoner som forfattere ikke skal oppfattes med for- og etternavn?

Svar:

I utgangspunktet kan man skrive inn forfatternavn enten rett frem med for- og etternavn som «Auguste Rodin» eller på invertert form som «Rodin, Auguste«.
EndNote vil oppfatte og tolke begge rett.

Av og til kan man imidlertid ha behov for at to navn uten komma ikke skal oppfattes som for- og etternavn. I slike tilfeller kan man legge til et komma på slutten av navnet. F.eks. vil «Statsministerens kontor,» ikke bli tolket som et personnavn. Det samme gjelder for navneformer som skal alfabetiseres etter første leddet som for «Chrétien de Troyes,«.

Til slutt kan man støte på tilfeller hvor institusjoner allerede har et komma i navnet som f.eks. «Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen«. Da må man legge til et ekstra komma slik at det blir: «Justis- og politidepartementet,, Lovavdelingen,«.