Gjentatte siteringer i fotnoter («Repeated Citations»)

Denne underkategorien gir anledning til å formatere siteringer i fotnoter ulikt avhengig om det er første gang du siterer en referanse eller ei. I enkelte tilfeller er det nemlig ønskelig å ha en forkortet/annerledes formatering av gjentatte siteringer.

Gjentatte siteringer i fotnoter

De ulike alternativene er:

If the Same Reference Repeats in Consecutive Citations
Dersom en referanse forekommer i to fotnoter som følger rett på hverandre (dvs. uten andre fotnoter mellom), kan du velge å

  • Erstatte referansen med et ord/uttrykk, f.eks. Ibid. (forkortelse for Ibidem = sammesteds)
  • Utelate gjentatte opplysninger
  • Bruke en kortform (hva dette er vil fremgå av definisjonen for de aktuelle feltene)

If the Same Source Repeats in Consecutive Citations
Dette valget omfatter altså tilfeller der du i to fotnoter som følger rett på hverandre kommer fra samme kilde. Dette betyr altså ikke at du siterer samme referanse, men at referansene f.eks. kommer fra samme tidsskrift/bok.
I slike tilfeller kan du velge å

  • Bytte ut de gjentatte dataene med et ord/uttrykk, f.eks. Ibid. (se over)
  • Bare bytte ut tidsskrifttittel el.
  • Ikke foreta noen endringer