Gå fra Reference Manager til EndNote

Det er flere aspekter å ta hensyn til når man bytter fra Reference Manager til EndNote. Her søkes å forklare hvordan man forholder seg til følgende:

Konvertere Reference Manager-basen til et EndNote-bibliotek

Konvertere siteringene i et Word-dokument

Stiler og andre spesialtilpasninger fra Reference Manager

Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å svare på problemstillinger som f.eks. hvordan man må endre arbeidsflyten som følge av at Reference Manager og EndNote har noe ulik funksjonalitet i forhold til samhandling med kolleger, bruk av synonymer for emneord og forfatternavn, bruk av vedlegg og lignende. Det vises til den generelle beskrivelsen av de ulike temaene .