Forkortet forfatternavn i siteringen, fullt navn i referanselisten

Noen ganger er det ønskelig å ha ulike forfatternavn i siteringene og i referanselisten. Det kan f.eks. være slik at det skal stå «UD» i siteringen, mens en ønsker «Utenriksdepartementet» i referanselisten. EndNote har ikke en egen funksjon for å oppnå dette, men det er fullt mulig å oppnå resultatet med litt manuell redigering.

Endnote-biblioteket

  • I forfatterfeltet bør det stå «Utenriksdepartementet»

I siteringen

  • Antagelig vil det i utgangspunktet stå noe slikt som «(Utenriksdepartetmentet, 2018)»
  • Klikk én gang på siteringen, og velg funksjonen Edit Citation
  • Merk av for Exclude Author, og skriv «UD, » (merk mellomrommet) i feltet for Prefix

I referanselisten

  • Her vil det stå det samme som det står i forfatterfeltet i EndNote-biblioteket; «Utenriksdepartementet»