Forfatternavn i bibliografi («Author Name»)

Denne underkategorien av Bibliography tar for seg hvordan forfatternavnene skal presenteres i litteraturlisten / bibliografien.

Forfatternavn i bibliografi

De ulike alternativene er:

First author: Angir hvordan førsteforfatter skal skrives
Other authors: Angir navneformatet for de resterende forfatterne dersom det er fler enn én
Capitalization: Her kan du definere hvordan du vi ha store/små bokstaver i forfatternavnene. As Is vil si at du bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulik formatering av de enkelte referansene.
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan du skal forholde seg til forfatternes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere