Forfattere i siteringer («Author Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan forfatterne skal listes opp dersom den siterte referansen har flere forfattere.
Merk at dette ikke har noen effekt dersom du benytter en såkalt nummerert stil – altså en stil som benytter tall i stedet for forfatter/årstall i den fortløpende teksten.

Øverste delen av dialogboksen angir skilletegn/-ord mellom forfatterne, mens de to nederste angir om og i så fall hvordan listen skal kortes ned.

Forfattere i siteringer

De ulike alternativene er:

Author Separators Angi skilletegn mellom forfatterne, med mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste forfatteren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall forfattere.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated AuthorList
– First Appearance
Angir om alle forfattere skal være med i siteringen, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan listen skal forkortes og om denne teksten skal kursiveres
Abbreviated Author List
– Subsequent Appearances
Det som står i disse rutene angir formateringene for de påfølgende siteringene av samme verk. De gjelder med andre ord kun siteringer som brukes mer enn én gang uten at andre referanser er sitert i mellomtiden