Forfattere i fotnoter («Author Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan forfatterne skal listes opp dersom det refererte arbeidet har flere forfattere.

Øverste delen av dialogboksen angir skilletegn/-ord mellom forfatterne, mens de to nederste angir om og i så fall hvordan listen skal kortes ned.

Forfattere i fotnoter

De ulike alternativene er:

Author Separators Angi skilletegn mellom forfatterne, med mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste forfatteren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall forfattere.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated AuthorList

 

Her angis om alle forfattere skal være med i siteringen, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Abbreviated Author List – Short Form Samme valgmuligheter som over, men disse benyttes dersom du har valgt å bruke en spesiell kortform for gjentatte siteringer i fornoter. (Dette valget angis i Mal for fotnoter.)
For Subsequent Works by the Same Author Valgene her angir formateringene for de påfølgende referansene av samme forfatter. Du kan altså velge å vise referansen slik de øvrige blir vist, fjerne forfatterfeltet fra referansen eller erstatte forfatterfeltet med tekst eller tegn du selv skriver inn i dialogboksen