Forfattere i bibliografi («Author Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan du vil liste opp forfatterne dersom det refererte arbeidet har flere forfattere.

Øverste delen av dialogboksen angir skilletegn/-ord mellom forfatterne, mens de to nederste angir om og i så fall hvordan listen skal kortes ned.

Forfattere i bibliografi

De ulike alternativene er:

Author Separators Angi skilletegn mellom forfatterne, med mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste forfatteren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall forfattere.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated AuthorList

 

Du angir her om alle forfattere skal være med i siteringen, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan du angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Det tredje alternativet er tiltenkt stilen APA-stilen , og blir vel neppe aktuelt for andre stiler.
For Subsequent Works by the Same Author Valgene her angir formateringene for de påfølgende referensene av samme forfatter. Du kan altså velge å vise referansen slik de øvrige blir vist, fjerne forfatterfeltet fra referansen eller erstatte forfatterfeltet med tekst eller tegn du selv skriver inn i dialogboksen