Flytte referanselisten til et annet sted i dokumentet

EndNote-stilene vil sørge for å lage en referanseliste på slutten av tekstdokumentet. Noen ganger kan det være ønskelig med en annen plassering, f.eks. dersom man vil ha med et eller flere tillegg etter referanselisten.

Fremgangsmåte for å flytte referanselisten:

  • Merk hele referanselisten i tekstbehandleren
  • Velg funksjonen Klipp ut (eller Flytt)
  • Lim inn listen på det stedet som er ønskelig

Fra nå vil EndNote sørge for at referanselisten blir værende på det angitte stedet ved fremtidige formateringer av dokumentet.