Flertydige siteringer («Ambiguous Citations»)

Denne underkategorien under Citations inneholder valgene for hvordan flertydige siteringer skal skilles fra hverandre. En flertydig sitering er en sitering som ikke inneholder nok opplysninger i den forløpende teksten til å holde den adskilt fra andre siteringer i samme tekst.

Merk at alle valgene i denne kategorien kun omfatter de siteringene som oppfattes som flertydige. Andre siteringer i samme teksten forblir upåvirket av valgene her.

Flertydige siteringer

 

De ulike alternativene er:

Include the author initials or full name in citation Legger til forfatterens initialer eller fullt navn for å skille siteringene fra hverandre. Valgene under Name format gir mulighet for å spesifisere nærmere
Add more authors until the citation is unique
Denne muligheten er særlig godt egnet der det typisk er flere forfattere pr. sitering
Add the title for different works by the same author
Man kan legge til tittel for å skille siteringer fra hverandre. Title format gir anledning til å velge full tittel eller en kortversjon
Add a letter after the year
Ssiteringene skilles fra hverandre ved hjelp av bokstaver. Letter format gir to mulige formateringer av dette