Felterstatninger («Field Substitutions»)

Denne underkategorien inneholder valgene for å sette inn gitte felt i fotnotene dersom andre felt ikke er fylt ut for enkelte referanser.

I tillegg til å velge hva som skal skje dersom DOI-, PMCID- eller volum-/side-feltene er tomme, kan man også angi en spesiell formatering dersom samme person er både redaktør og oversetter av et verk.

Felterstatninger i fotnoter