Noen ganger er det bruk for å endre fra store til små bokstaver (eller omvendt) etter å ha importert referanser fra en ekstern kilde. For eksempel finnes det databaser som eksporterer forfatternavn med kun store bokstaver.
Det finnes en metode for å endre enkeltreferanser, og en annen for å endre flere referanser i én operasjon.

Fremgangsmåte for å endre typografien i én referanse:

 • Åpne referansen som skal endres
 • Merk teksten som skal omfattes av endringen
 • Velg Change Case fra Edit-menyen

Bildet viser dialogboksen for å endre typografi

 • Det kommer da frem fem valg (som viser resultatet en endringen)

  Sentence case. Setter stor bokstav etter punktum, ellers små bokstaver
  lowercase Kun små bokstaver
  UPPERCASE Kun store bokstaver
  Capitalize Each Word Alle ord begynner med stor bokstav, ellers små
  tOGGLE cASE Bytter fra store til små bokstaver om omvendt på den merkede teksten

Fremgangsmåte for å endre typografien for flere referanser:

 • Velg Change/Move/Copy Fields fra Library-menyen
 • Angi hvilket felt som skal omfattes av endringen, og hva slags typografi det skal endres til

Denne funksjonen er beskrevet mer detaljer på en egen side.