Bilder («Figures»)

Denne underkategorien inneholder valg for å plassere bilder og hvordan figurteksten skal presenteres.
Merk at disse valgene bare gjelder bilder som er satt inn og behandlet med hjelp av EndNote.
Bilder som settes inn på «vanlig måte» i Word vil ikke berøres av disse valgene.

Bilder

De ulike alternativene er:

Insert figures in-text near the reference to the figure
Bildene vil da plasseres inntil teksten hvor de er henvist til.

Insert figures as list at the end of the document
Alle bilder havner i en egen liste på slutten av dokumentet.

Place caption above the figure
Setter billedteksten rett over illustrasjonen.

Place caption below the figure
Billedteksten plasseres rett under bildet.

Place label and caption on separate lines
Dersom du krysser av i denne ruten vil billedteksten og billednummeret havne på hver sin linje

F.eks. :

Figure 5.
En test på litt av hvert