Anonyme verk («Anonymous Works»)

Denne kategorien handler om hva som skal skje dersom forfatter-feltet er tomt.

Anonyme verk

De ulike alternativene er:

Leave author blankt: Forfatterfeltet fylles rett og slett ikke ut for referanser uten data i forfatterfeltet.
Use full title in place of author:
Forfatter erstattes med innholdet i tittelfeltet
Use short title in place of author:
Forfatter erstattes med innholdet i feltet for forkortet tittel
Use APA Specifications: Bruker APA-standarden (som er en variant av å bruke tittelen i stedet for forfatter)
Insert text: Kan kan altså selv bestemme hva som skal stå når forfatterfeletet er tomt.