Tilpasning av programvinduet

Man kan selv bestemme om, og eventuelt hvordan grupper og enkeltreferanser skal vises i oversiktsbildet i EndNote.
Se egne sider for oppsett for visning av felt

Valg for visning av grupper og enkeltreferanser

Klikk på valget Layout helt nederst i høyre hjørne i programvinduet

Valgene er

Groups Panel:
Left
Gruppene vises til venstre i skjermbildet
Groups Panel:
Off
Gruppene vises ikke
Reference Panel: Right Referansene vises til høyre for referanseoversikten med tre fanekort; ReferencePreview og PDF-filene.
Reference Panel:
Right – Split
Referansene vises til høyre for referanseoversikten med fanekortene for Reference og Preview adskilt fra PDF-filene
Reference Panel:
Bottom
Referansene vises under referanseoversikten med tre fanekort; Reference, Preview og PDF-filene.
Reference Panel:
Bottom – Split
Referansene vises under referanseoversikten med fanekortene for Reference og Preview adskilt fra PDF-filene
Reference Panel:
Off
Referansene vises ikke i oversiktsbildet. Man må dobbeltklikke på referanseoversikten for å åpne de.