Nyheter i denne versjonen

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i sammenlignet med forrige versjon frem til og med X9.2. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene ved overgang fra en versjon til en annen. Det betyr også at det er mulig å jobbe i X9 og tidligere versjoner om hverandre.
EndNote X9 fungerer best med Windows 7, 8 og 10.
Versjonen er kompatibel med Microsoft Word 2007, 2010, 2013 og 2016.

Fra versjon X9.3 er det nødvendig å konvertere eldre EndNote-bibliotek.
Se mer om dette på en egen side om kompatibilitet.

Øvrige endringer fra EndNote X8 er:

 Kobling til Web of Science
Den kanskje største nyheten i versjon X9 er at den er tettere koblet mot Web of Science. Dette betyr at det er mulig å aktivere funksjoner i WoS direkte fra enkeltreferanser og grupper i EndNote-biblioteket. .
Les mer om kobling til Web of Science
 Mer fleksibilitet ved deling av bibliotek / grupper
Endelig er det blitt mulig å kunne dele et EndNote-bibliotek med andre uten at de nødvendigvis får tilgang til å gjøre endringer i det. Du kan nå velge hvem som skal ha skrivetilgang og hvem som kun skal få adgang til å lese. Det er også mulig å kun dele utvalgte grupper med kolleger.
Les mer om å dele bibliotek / grupper med andre
 Finn aktuelle tidsskrift å publisere i
Funksjonen Manuscript Matcher gir anbefalinger til hvilke tidsskrift du kan publisere din artikkel i. Nyttig dersom du ikke har oversikt over aktuelle publiseringsmuligheter innen ditt fagfelt
Les mer om Manuscript Matcher
 Nye referansetyper
I tillegg til sedvanlig oppdatering av referansestilene, er det denne gang lagt til fire nye referansetyper for å gjenspeile et økt mangfold i medietypene som siteres. De nye referansetypene er Discussion FoumMultimedia ApplicationSocial Media og Television Episode.
Les mer om referansetyper